Sol Dik Masa üstü
Sağ Dik Masa Üstü

Haziran ayı olağan meclis toplantısı Cuma günü yapılacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Haziran ayı olağan meclis toplantısı Cuma günü yapılacak
Milas Belediyesi 2024 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 7 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz başkanlığında toplanacak olan mecliste ana gündem maddelerinin yanı sıra İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları görüşülerek karara bağlanacak.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda saat 15.00'te başlayacak olan Milas Belediyesi 2024 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Milas Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

2024 Haziran Ayı meclis gündemi şu şekilde;

2024 HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 •     BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI VE YOKLAMA

•       GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

1-    İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi 955 ada 3 parselde kayıtlı arsa vasıflı 355,85 m² büyüklüğündeki taşınmaz içerisinden Belediyeye ait yol geçtiğinden dolayı parsel malikinin Belediyeye ait eş değer bir arsa ile takas edilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

2-    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığının ilgi yazılarında İlçemiz Boğaziçi Mahallesi, 187 ada, 1 parselin güneyinde bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Otopark Alanı" kullanımına ayrılan alanın bir kısmında, bölgeye su temini sağlanması amacıyla yer üstü yüzey deposu olarak 250 m3 lük içme suyu deposu yapımı için gerekli tahsis izinlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

3-    İlçemiz Ören Mahallesi 214 ada 47 parselde kayıtlı mülkiyeti Ali Rıza YAYLA’ya ait taşınmazının yolda kalan kısımlarının 2028 yılının birinci yarıyılında kamulaştırılması kararının Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesini talep etmiş konu tekrar belediye meclisinde görüşülerek 05.03.2024 tarih 49 sayılı meclis kararı ile kamulaştırma işleminin 2026 yılının birinci yarıyılında yapılmasına karar verilmiş, ancak taşınmaz sahibinin kamulaştırma kararının tekrar gözden geçirilip 2024 yılı içerisinde yapılması talebinin görüşülmesi.(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

4-    Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin çeşitli mahallelerinde ekli listede sunulan 14 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 45. maddesi hükümleri göre kapalı ve açık ihale yöntemi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) fıkrası gereğince satılması talebinin görüşülmesi. ( Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

5-    Belediyemiz taşınmazlarının işgal edilmesi nedeniyle ecrimisil tahsil edilmiş olmasının fuzuli şağile (işgalciye) taşınmazdaki kullanımının ecrimisile konu yerler ile ilgili geçmişe ve geleceğe yönelik bir hak talep etmesi hakkını vermeyeceği konusunun belediye meclisinde görüşülmesi. ( Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

6-    İlçemiz Baharlı Mahallesi 115 ada 40 parsel (eski 1084 parsel) numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ve Milas Belediye Meclisi'nin 08.01.2024 tarih ve 22 sayılı kararında bahsedilen eksikliklere uygun olarak hazırlandığından, bahsedilen LPG-Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin yeniden değerlendirilmesi ve 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi. ( İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

7-    İlçemiz, Milas- Bodrum Karayolu Güzergahını içine alan yaklaşık 1120 hektarlık alanda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca hazırlatılan ve tarafımıza gönderilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Taslağının değerlendirilerek kurum görüşümüzün oluşturulması talebinin görüşülmesi. ( İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

8-    İlçemiz, Bozbük Mahallesi 121 ada 127 ve 128 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerinde onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin incelenerek, değerlendirilmesi ve kurum görüşümüzün oluşturulması talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

9-    İzmir II No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.09.1998 gün ve 7998 sayılı kararı ile tescilli kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kurulun 18.01.2013 gün ve 1345 sayılı kararı ile sonşeklini alan I., II. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanı için hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.08.2023 tarih ve 185 sayılı kararı ile uygun görülerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Milas Merkez Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama Revizyon İmar Planına Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce istenen eklemeler ile yeni düzenlemeler yapılan ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 29.03.2024 tarih ve 299846 sayılı yazısı gereğince söz konusu imar planlarının Belediyemiz Meclisince yeniden incelenerek, değerlendirilmesi ve eş zamanlı onaylanmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilmesi talebinin görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

10- İlçemiz Ören Mahallesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilmiş ve yüklenici tarafından yapımı devameden Ören kanalizasyon altyapı işi nedeniyle belediyemize ait bozulan yol ve kaldırımların yeniden düzenleme çalışmalarından önce sahil bandının aydınlatma altyapısının ve direklerinin yeniden yapılması gerektiğinden ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yatırım programına aldığı sahil aydınlatma işinde kullanılacak olan dekoratif direklerin bedellerinin standart direk bedellerinden yüksek olması nedeniyle ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yatırım kalemleri içinde yer almamasından dolayı, projede belirtilen sayı kadar direk ile beraber ileride işletme güçlüğü yaşanmaması maksadıyla ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin talep edeceği miktar kadar yedek direğin ve led armatürün satın alınmasına yönelik her türlü malzeme, yedek parça ve nakliyelerinin Belediyemizce karşılanması, montajları için ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye teslim edilmesi, işin ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından tamamlanması ve işletmeye alınması süreçlerini belirleyecek protokolün ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. ile yapılması için Belediye Başkanımız Fevzi TOPUZ’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi (Fen İşleri Müdürlüğü)

11- Belediyemizin rodmix üretiminde kullanılmak üzere Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş.’nden yapacağı bitüm ve bağlayıcı alımı işi için şirkete verilmek üzere 3.000.000,00 TL tutarında süresiz banka teminat mektubu alınması ile ilgili Belediye başkanı Fevzi TOPUZ’ yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. ( Mali Hizmetler Müdürlüğü)

12- Belediyemizin 2024 Mali Yılı Bütçesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ücret Tarifesinin notlar bölümünün 5.maddesinde 'Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, okullar ve derneklerin toplantı, seminer vb. etkinlikler için ücret alınmaz.' denilmekte olup, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ilgi yazısında özel okullar ile ilgili tekrar değerlendirme yapılması talep edildiğinden, söz konusu alanların özel okullara tahsis edilmesi halinde ücret alınıp alınmayacağı konusunun Belediye Meclisinde  tekrar değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

13- İlçemizin çeşitli mahallelerinde belediyemiz tarafından yapılan düğün salonlarının ve sosyal amaçlı kullanılan alanların düğün, sünnet, nişan, mevlit vb. organizasyonlarda kullanılması ile ilgili vatandaşlarımız tarafından talepte bulunulmakta olup, Belediyemize ait ekte belirtilen çeşitli mahallelerde bulunan alanlardan salon kiralama ücreti alınıp alınmayacağı talebinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

14- Belediyemiz Sosyal Yardım Yönetmeliğine göre dar gelirli ailelerin başvuruları değerlendirildiğinde %50 barajını aşan aile sayısı yetersiz olduğundan, hizmet verilen çocuk sayısı kapasitesinin çok altında kaldığından Belediyemize ait Çocuk Oyun Evinde 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminden başlayarak 3-6 yaş arası çocuklara hizmetin yürütülmesinde yapılacak harcamalar dikkate alınarak sosyal belediyecilik adı altında belirlenecek en düşük tarife üzerinden alımların yapılması amacıyla ücret tarifesinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. (Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü)

15- 2023/250 sayılı Belediye Meclis Kararı ile belirlenen 2024 yılı Salon Kullanım ve Tahsis Ücretleri fiyat tarifelerinin tekrar görüşülmesi ve 10 ncu maddede belirtilen “Kulüplerin Eğitim Faaliyetleri (1 Kulvar Maksimum 12 kişi, Haftada 2 gün, 1 saat, Aylık 4 hafta 8 saat) Aylık 8 saat “ maddesine “ Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Özel Kurum ve Özel Kreşlerin Eğitim Faaliyetleri” ibaresinin eklenmesi talebinin görüşülmesi.( Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü)

16- Belediyemiz Teşkilat Yapısında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadrosunun kaldırılarak, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün faaliyetlerine son verilmesi ve Ruhsat ve Denetim Müdürü kadrosunun alınarak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün faaliyetlerine başlaması gerektiğinden  “Dolu-Boş Kadro Değişiklik Cetveli”nde belirtilen kadro derece ve unvan değişikliği,  Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde Kültür Birimi kurulması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde mevcut Şefliklerin kaldırılarak İdari İşler Birimi, Planlama Birimi, Harita Birimi, KUDEB ve Numarataj Birimi kurulması, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde Yapı Kontrol Birimi ve Ruhsat ve İskan Birimi kurulması,  Müdürlüklerin görev dağılımları hakkında Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü)

17- İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

1-    İlçemiz, Boğaziçi Mahallesi 162 ada 5 ve 6 parsel (eski 2 ve 3 parsel) numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 07.11.2023 tarih ve 256117 sayılı yazısında belirtilen hususlar çerçevesinde revize edilen Ticaret Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Yasanın 8/e maddesi gereğince Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi. (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

2-    İlçemiz, Güllük Mahallesi 366 ada 12 ve 22 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 09.10.2023 tarih ve 246716 sayılı yazısında belirtilen hususlar çerçevesinde revize edilen Yaya Yolu Düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Yasanın 8/e maddesi gereğince Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi. (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

3-    Bayram KARATAÇ’ın, İsmetpaşa Mahallesi 260 ada 980 parselde kayıtlı arasa vasıflı 367,44 m2 büyüklüğündeki taşınmazının imar planında park alanı olarak göründüğünü bu nedenle belediyemize ait taşınmazlar ile takas yapılmasını veya kamulaştırılması talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

4-    Erol DEVRİM, Azmiye DEVRİM ve Mustafa GÜRLER’in İlçemiz Burgaz Mahallesi 50 ada 58 nolu parseline şuyulu bulunan mülkiyeti belediyemize ait 50 ada 61 parselde kayıtlı 6,99 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

5-    Tayibe ÇALIŞ’ın; İlçemiz Güllük Mahallesi 432 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazına şuyulu mülkiyeti belediyemize ait 432 ada 4 parsel 15,78 m2 ve 432 ada 5 parsel 4,17 m2 yüzölçümlü taşınmazları satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Havaların aşırı ısınmasıyla orman yangınları konusunda alarm verildiÖnceki Haber

Havaların aşırı ısınmasıyla orman yangın...

Milas Belediyesi çocuklar için Yaz Okulu düzenliyorSonraki Haber

Milas Belediyesi çocuklar için Yaz Okulu...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar